O nas…

Gospodarstwo Pasieczne „Dębina”.
Położone jest na granicy przepięknej kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego w
gminie Rzezawa. Jest to region naturalny leżący na terenie Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, pasieka zaś liczy około 300 pni pszczelich i 40 lat tradycji.

Nasze pasieki rozlokowane są na terenie gminy Rzezawa skąd pozyskujemy miody
nektarowe oraz, w terenach górskich skąd pozyskujemy miody spadziowe. Na pasieczyska
wybieramy miejsca zlokalizowane z dala od dróg i zabudowań, oraz intensywnego rolnictwa,  dzięki czemu oferowane przez nas miody oraz produkty pszczele są najwyższej jakości.