Kontakt i RODO

Gospodarstwo Pasieczne “Dębina”

Dębina 141
32-712 Bratucice
Telefon: 665 093 057
grzesiek.rudnik@gmail.com

FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

 

—  RODO  pełna klauzura informacyjna —

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Gospodarstwo Pasieczne “Dębina” Grzegorz Rudnik Dębina 141, 32-712 Bratucice 
 • W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: grzesiek.rudnik@gmail.com.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:

a)     Wykonania czynności niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

b)    Do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

c)     Do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą- Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, lub przez osobę trzecią.

d)    Do celów marketingowych i informacyjnych – ( Nota prawna: Zgodnie z przepisami, przesyłanie Państwu zaproszeń do współpracy i własnych ofert nie wymaga uzyskania od Państwa uprzedniej zgody, ponieważ czynność ta ma charakter marketingu bezpośredniego i stanowi samoistną przesłankę legalizującą przetwarzanie danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informujemy, że zakres Państwa danych przetwarzanych do działań marketingowo-informacyjnych: to imię, nazwisko, funkcja, NIP, e-mail, a Państwa dane identyfikacyjne i adresowe pozyskiwane są z ogólnodostępnych stron www.)

 •  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą różnego rodzaju podmioty – Procesorzy, z którymi współpracuje Gospodarstwo Pasieczne “Dębina” Grzegorz Rudnik.  (kurierzy dostarczający zamówienia)
 • Zastrzegamy sobie prawo przekazania danych na żądanie instytucji państwowych wykonujących czynności kontrolujące.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane w siedzibie Gospodarstwo Pasieczne “Dębina” Grzegorz Rudnik przez okres zgodny z literą prawa,  lub nie dłużej niż  dwa lata.
 • W związku z przetwarzaniem przez Gospodarstwo Pasieczne “Dębina” Grzegorz Rudnik państwa danych osobowych, przysługuje Państwu  prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne/wymogiem ustawowym/warunkiem wynikającym z zawartej umowy lub warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania przez Państwa danych osobowych konsekwencją może skutkować brakiem z naszej strony realizacji zlecenia.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i do organizacji międzynarodowych.
 • Państwa  dane osobowe aktualnie nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, gdyby jednak miało to nastąpić, będziecie Państwo o tym poinformowani.